Home Disclaimer Colofon

English

Logo San Pedro Foods
IntroductieProductieProductenReceptenContact

 

 

Disclaimer
De informatie die wordt aangeboden op de site van San Pedro Foods, is met grote zorg samengesteld.
San Pedro Foods kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen,
als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties die zijn ondernomen
naar aanleiding van informatie op de site van San Pedro Foods.
San Pedro Foods streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben en up-to-date te houden.
Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site
of niet up-to-date zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u invult op deze site worden uitsluitend door San Pedro Foods zelf gebruikt ten behoeve van
het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.
San Pedro Foods houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving.