Home Disclaimer Colofon

English

Logo San Pedro Foods
IntroductieProductieProductenReceptenContact

 

 

Uitvoering
Teksten: San Pedro Foods, Zwaanshoek; OPUS communicatie-ontwerp, Leiden
Ontwerp en realisatie: OPUS communicatie-ontwerp, Leiden; SITO, Rotterdam

Intellectuele eigendom
Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen,
namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden.
Met betrekking tot deze eigendomsrechten behoudt San Pedro Foods zich alle rechten voor.
Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden
openbaar te maken, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door San Pedro Foods.